Need Help ?
Call: +977- 076560011

कर्मचारी विवरण

  • नाम :  हरि गौतम ठेगाना :  काठमाण्डौ पद :  जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  सूर्यप्रसाद भुसाल ठेगाना :  कपिलवस्तु मोतिपुर ५ पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  थानेश्वर घिमिरे ठेगाना :  बुटवल नगरपालिका १३ कालिकानगर रुपन्देही पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  बाबुराम भट्टराई ठेगाना :  कपिलवस्तु मोतिपुर ५ पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  मित्र प्रसाद गौतम ठेगाना :  कपिलवस्तु नगरपालिका पद :  विद्यालय निरीक्षक

  • नाम :  अर्जुनबहादुर कुँवर ठेगाना :  कपिलवस्तु मोतिपुर ३ पद :  विद्यालय निरीक्षक

  • नाम :  गोविन्द ज्ञवाली ठेगाना :  बुटवल नगरपालिका १० सुख्खानगर रुपन्देही पद :  लेखा अधिकृत

  • नाम :  खिम बहादुर जि सि ठेगाना :  बाणग‌गा १ पिपरा कपिलवस्तु पद :  बिद्यालय निरीक्षक

  •  1 2 >