Need Help ?
Call: +977- 076560011

जि. शि. अ.

बाबुराम भट्टराई

शिक्षा ज्ञान तथा सिप सिक्ने तथा सिकाउने पद्धति हो। शिक्षा निरन्तर चलिरहेने प्रक्रिया हो। यो जन्मे देखि नमरुन्जेल सम्म कुनै न कुनै रुपमा चलिरहेको हुन्छ। ज्ञान सिकाउने तथा विद्यार्थीलाई पढ्न सघाउने काम शिक्षक, गुरु तथा अध्यापकले गर्दछन्। शिक्षा धेरै किसिमको हुन्छ।